SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I INSTAL.LACIÓ

APROPEM A CASA LA LLUM DEL SOL

Geoda Solar els facilita tots els serveis tècnics que facin falta per la instal·lació de les lluminàries fotovoltaiques compactes:

Redacció de projectes i memòries tècniques

Carrer Manresa, s/n Artés 08271

Estudis lumínics

Instal·lació, posta en marxa i manteniment de les lluminàries

Truqueu-nos

+34 93 628 02 34

Visiteu-nos

Carrer Manresa, s/n Artés 08271

ESCRIU-NOS

antoni.fargas@geoda.info

+34 93 628 02 34

solar@geoda.info