GEODA SOLAR

PRODUCTES

1 W
1 W
1 W
1 W
1 W
1 W
1 W

LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES

Ja ha arribat al mercat el nou model d’enllumenat exterior, les LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES, que ja substitueixen als actuals sistemes d’enllumenat LED connectats a la Xarxa Elèctrica.

Aquest nou model basat amb l’aprofitament de la llum del sol, ja té la solidesa i experiència necessàries per ser implementat amb la mateixa garantia que els sistemes d’enllumenat exteriors LED’s actuals.

A més a més, la inversió econòmica, de manteniment i del cost de l’energia, suposa un estalvi d’un 45% en obra nova i un 35% d’estalvi sobre una xarxa d’enllumenat LED connectada a la Xarxa Elèctrica.

Si considerem també la gran contribució d’aquestes Lluminàries sobre el medi ambient, reduint a ZERO les emissions a l’atmosfera, així com la seva contribució econòmica, produint estalvis importants, fa que la seva instal·lació sigui plenament justificada.

Les Lluminàries GEODA SOLAR contenen tots els ingredients per esdevenir les lluminàries preferides del mercat. Amb un disseny elegant, tenen una eficiència lumínica de 210 lm/W, de la mà del fabricant de díodes LED líder al món BRIDGELUX. Alhora amb la seva bateria de Liti Ferrós, apte per a climes extrems i de llarga vida útil, facilita
una garantia de 3 anys.

També incorpora un Panell Solar Monocristalí d’alta eficiència, un controlador d’última generació i un sistema de gestió i regulació amb un sensors de moviment i programació amplia a mida de cada necessitat.

ESTALVIA UN 45% EN OBRA NOVA Vs. LED CONNECTAT A XARXA

45%

ESTALVIA UN 35% EN SUSTITUCIÓ Vs. LED CONNECTAT A XARXA

35%

Liti ferrós: BATERIA

Les bateries de liti ferrós garanteixen una vida útil molt més gran que les bateries tradicionals i que les de liti no ferroses. 

Tenen una gran eficiència en zones amb temperatures extremes (tan altes com baixes) i alts nivells d’humitat. 

Alhora tenen aïllament addicional per millorar el seu rendiment i protecció de càrrega a baixa temperatura.

La lluminària inclou una garantia de 3 anys.

ESTALVI EN ENERGIA I INSTAL·LACIÓ

SISTEMA DE REGULACIÓ PER DETECCIÓ DE MOVIMENTS

La llum s'inicia al 100% de potencia nominal quant hi ha vianants 100%
Operació i programació amb comandament a distància/ Encesa i apagat manual / Programable en tres intervals horaris i amb diferents intensitats de lluminositat / Mode sensor de moviment, el qual a traves d’un sensor de raig infraroig, permet incrementar i disminuir el flux lumínic de la lluminària amb el pas de les persones o cotxes, i alhora amb les intensitats que es desitgin en cada cas. Totes les opcions poden es poden configurar de manera individual i amb els valors que en cada cas es necessitin.

+34 93 628 02 34

solar@geoda.info