SISTEMA MICMAR PER A LA PREVENCIO DE L’INTRUSISME I ROBATORI

PROTECCIO PERIMETRAL

PROTECCIO DE PLANTES FOTOVOLTAIQUES

PROTECCIO PERIMETRAL

DISSUASIU
I PERSUASIU

DETECTA TOTS ELS
INTENTS D’INTRUSIO

RETARDA
A L’INTRUS

SISTEMA MICMAR

El sistema de seguretat MICMAR és un dels sistemes més coneguts a Europa per a prevenir l’intrusisme en instal·lacions i propietats
privades.
Les seves aplicacions són variades, des del robatori de cable elèctric subterrani, catenària ferroviària i mòduls fotovoltaics en parcs solars,
fins a moltes altres aplicacions, com podrien ser la protecció d’aeroports, centres militars, centrals nuclears, indústries i habitatges.

El sistema consisteix en evitar els possibles robatoris o intents d’intrusisme, a partir de la disminució del flux de llum, provocada tan sols per una
petita torsió del cable de fibra òptica.

Aquesta disminució del flux de llum provoca un senyal, la qual es pot enviar directament allà on el client ho desitgi: a la centraleta de control de seguretat,
control de cambres o directament a un telèfon mòbil via SMS.
La seva simple programació a nivell d’usuari i el seu sistema d’auto calibratge fan del sistema MICMAR un sistema perfecte, fàcil d’utilitzar
i molt pràctic.

El sistema MICMAR destaca pels seus tres grandes avantatges

 • Dissuasiu i persuasiu.
 • Detecta tots els intents d’intrusió.
 • Retarda a l’intrús.

Máxima fiabilitat. Zero falses alarmes

 • Lliure de manteniment.
 • Fàcil i simple instal·lació.
 • Auto calibratge.
 • Possibilitat de gestió remota via PC, tauleta o telèfon intel·ligent.
 • Protocol de seguretat obert per a integració amb altres sistemes de seguretat.
 • No es necessita un cable de comunicació de xarxa per a les alarmes perquè els
  senyals d’alarma es transmeten a través del cable del sensor de fibra òptica.
 • Llarga vida útil (el cable Sensorproof té una garantia de 20 anys contra
  condicions climàtiques).
 • Funciona sota totes les condicions climàtiques.
 • Funciona a temperatures des de -40 °C fins a 85 °C.
 • No es veu afectat per vibracions ni altres causes externes.
 • No és necessari tenir una font d’alimentació de xarxa per als processadors
  MICMAR MIKE perquè estan alimentats per bateries (5 anys).
 • Excel·lent relació preu/qualitat.

Per a més informació:

+34 606 38 90 42

solar@geoda.info