SÈRIE VIAL

AVANTATGES

PROTEGIM EL MEDI AMBIENT

100 %
ZERO CONSUM
100 %
ZERO Emissions

ESTALVIA UN 45% EN OBRA NOVA Vs. LED CONNECTAT A XARXA

45%

ESTALVIA UN 35% EN SUSTITUCIÓ Vs. LED CONNECTAT A XARXA

35%

Liti ferrós: BATERIA

Les bateries de liti ferrós garanteixen una vida útil molt més gran que les bateries tradicionals i que les de liti no ferroses. 

Tenen una gran eficiència en zones amb temperatures extremes (tan altes com baixes) i alts nivells d’humitat. 

Alhora tenen aïllament addicional per millorar el seu rendiment i protecció de càrrega a baixa temperatura.

La lluminària inclou una garantia de 3 anys.

Avantatges no quantificables econòmicament però de gran impacte social i tècnic:

 • S’eviten les molèsties per les obres i possibles accidents en l’obertura de rases a les voreres.
 • La reducció de la potència lumínica en funció del pas de vehicles o vianants, redueix de manera molt important, l’impacte del flux lluminós sobre les finestres dels veïns afectats per la instal·lació de la lluminària en la seva façana.
 • S’eviten les apagades per causa de la companyia o averia general.
 • Rapidesa en la posada en marxa de la instal·lació.
 • S’eviten robatoris de cables.
 • S’eviten accidents per electrocució.
 • Respecte al medi nocturn, la sensorització de la lluminària facilita el compliment de la legislació vigent de contaminació lumínica.
 • Facilitat en instal·lar punts de llum addicionals.
 • S’eviten costos per instal·lació de sistemes de telecontrol.
 • Programació de la lluminositat en base a la necessitat de cada ubicació.
 • S’eviten ampliacions de potencia dels transformadors.
 • S’eviten sobre costos d’energia per la descompensació de línies de potencia.

+34 93 628 02 34

solar@geoda.info