INVERSIÓ I ESTALVI

Amb una inversió equivalent a 10 Làmpades LED connectades a la xarxa elèctrica, pots instal·lar 14 Làmpades LED Fotovoltaiques compactes.

Més abast de projecte o estalvia’t un 30% d’inversió.

10

Làmpades LED connectades a xarxa

=

0

Làmpades LED Fotovoltaiques compactes

LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES

SÈRIE VIAL

LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES

LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES

SÈRIE VIAL

LLUMINÀRIES FOTOVOLTÀIQUES LED COMPACTES

Zero Emissions

85 %
PROTEGIM EL MEDI AMBIENT

Zero Consum

85 %
PROTEGIM EL MEDI AMBIENT

+34 93 628 02 34

solar@geoda.info